cyf

 

 

Oes y byd i'r iaith Gymraeg

 

 

Rhaglen 2013/2014

 

Hydref

Nos Lun 28ain

Ieuan Ifans - Crochenwaith Ewenni

 

Tachwedd

Nos Lun 25ain

Allan James - John Morris Jones - ei fywyd a'i waith

 

Ionawr

Nos Lun 13eg

Dathlu'r Calan gyda Merched y Wawr

Nos Lun 27ain

Heini Gruffudd - Yr Erlid

 

Chwefror

Nos Lun 24ain

Frank Olding - "Hwnt unwaith i Went annwyl" - Tirlun Llenyddol Gwent

 

Mawrth

Nos Wener 7fed

Cinio blynyddol. Cliciwch yma am fanylion pellach.

Nos Lun 24ain

Cyril Jones [teitl i'w gadarnhau]

 

Ebrill

Nos Lun 28ain

Howard Phillips - Hedd Wyn

 

Mai

Nos Lun 19eg

Noson gyda Beti George

 

Mehefin

Nos Lun 23ain

Noson dan arweiniad Jeff Davies

 

Cynhelir y cyfarfodydd fel arfer yn Neuadd y Pentref, Llanffwyst (Llanfoist) am 7:30 y.h.
Cliciwch yma i weled cyfarwyddiadau i’r neuadd.

Os ydych chi am gael neges e-bost i ddwyn pob cyfarfod iích cof, anfonwch eich cyfeiriad e-bost at: post@cymreigyddion.org.uk