cyf

 

 

Oes y byd i'r iaith Gymraeg

Rhaglen 2014/2015

 

Medi

Nos Fawrth 30ain

Haydn Thomas - Hyn a Llall (Rhan 2)

 

Hydref

Nos Fawrth 28ain

Keith Bush - Carnhuanawc ac Eisteddfodau Y Fenni

 

Tachwedd

Nos Fawrth 25ain

Ioan Kidd - Dewis
Dewis yw teitl nofel Ioan Kidd a ennillodd Lyfr y Flwyddyn 2014.
Bydd Ioan yn siarad am ei waith a'r dylanwadau arno.

 

Rhagfyr

Nos Lun 15fed

Dathlu Nadolig gyda Merched y Wawr
[manylion i ddilyn]

 

Ionawr

Nos Fawrth 27ain

Anthony Morgan - Y Llydaweg a'r Gymraeg
[teitl i'w gadarnhau]

 

Chwefror

Nos Wener 27ain

Cinio Blynyddol.
Clwb Golff Sir Fynwy

 

Mawrth

Nos Fawrth 31ain

Vaughan Roderick - [teitl i ddilyn]

 

Ebrill

Nos Fawrth 28ain

Elin Jones - Afiechyd Meddwl a Llenyddiaeth

 

Mai

Nos Fawrth 26eg

Wyn James - Dyddiau Chwyldro yn y Bala: Thomas Charles, Ann Griffiths a Mary Jones

 

Mehefin

Nos Fawrth 30ain

Taith Gerdded dan arweiniad Jeff Davies

 

Gorffennaf

Nos Fawrth 28ain

Barbeciw
[manylion i ddilyn]

 

Cynhelir y cyfarfodydd fel arfer yn Neuadd y Pentref, Llanffwyst (Llanfoist) am 7:30 y.h.
Cliciwch yma i weled cyfarwyddiadau i’r neuadd.

Os ydych chi am gael neges e-bost i ddwyn pob cyfarfod i’ch cof, anfonwch eich cyfeiriad e-bost at: post@cymreigyddion.org.uk